Zverejňovanie informácií

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000,- EUR

(povinnosť zverejňovať štvrťročne v súlade s §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)