Zverejňovanie informácií

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000,- EUR

(povinnosť zverejňovať štvrťročne v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

Pracovná pozícia

Popis pracovnej pozície

 

Súbor na stiahnutie